โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
Tulakarn Chalermprakiat Hospital
News
ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว ถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2561 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (เลยหลง) ยอดจำนวนเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 1,183,493 บาท กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย โครงการร่วม ด้านนิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระเบียบการตรวจร่างกายและจิตใจของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image